اعضای هیئت مدیره فرودگاه کاشان

اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره ی فرودگاه کاشان از بین معاونین ،مشاورین و مدیران ارشد شهرداری کاشان به شرح ذیل انتخاب و مصوب گردید:

1) معاونت مالی اداری شهرداری کاشان (رییس هیات مدیره)

2) مدیر عامل فرودگاه

3) مدیر حراست شهرداری کاشان

4) مدیر اداری شهرداری کاشان

5) مدیر مالی شهرداری کاشان

6) یک مشاور شهردار در زمینه هوانوردی 

7) یک مشاور شهردار در زمینه هوانوردی 

8) یک مشاور شهردار در زمینه هوانوردی  


آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp